ЦIера маьждигаш дохадар / Iадлан

Украинер видеош яржа яр / Рамзан

Украина / Iадлан

02. Ражаб баттахь 20 пайда / Iадлан

01. Ражаб баттахь 20 пайда / Iадлан

ЦIера дахаралла а боккха бала / Iадлан

09. Эхартан дийцар / Къемат дийнан кегийра билгалонаш / Ахьмад

08. Эхартан дийцар / Къемат дийнах тешар / Ахьмад

07. Эхартан дийцар / Коша Iазапах ларвеш долу бахьанаш / Ахьмад

06. Эхартан дийцар / Коша Iазапан бахьанаш / Ахьмад