Кеста сайт чудуьллур ду

Хастам бу Шен ниIматашца диканиг кхочуш хуьлуьйтуш волчу АллахIана!
«Берашна гулдина Элчанан (Делера салават, салам-маршалла хуьйла цунна)
30 дийцар» жайна кийча ду, кеста сайт чу дуьллур ду.