Ахьмад

ХьехамашТатарийн дийцарКун сахьабиййанШам мохк схьабаккхарЖаIаран тIемийн дийцарХIора дийнахь цхьа суннатДийцар а, масал аЭлчан ﷺ дахар / Маккар ханТарихо иштта вуьйцу...Эхартан дийцарХIай ийман диллинарш!