Ахьмад

ХьехамашАндалусТатарийн дийцарКун сахьабиййанПерсойн мохк схьабаккхарШам мохк схьабаккхарЖаIаран тIемийн дийцарХIора дийнахь цхьа суннатДийцар а, масал аЭлчан ﷺ дахар / Маккар ханТарихо иштта вуьйцу...Эхартан дийцар