Тайп-тайпана
АллахIан хаза цIерш 1 Апрель Рузбан дийнан суннаташ Iелам нах
АллахIан хаза цIерш 1 Апрель Рузбан дийнан суннаташ Iелам нах
Iелам нах 02 Я АллахI мархийн батте кхачаде ахь тхо Элчан (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) доьзал Ламазехь куьйгаш схьалацаран куц
Iелам нах 02 Я АллахI мархийн батте кхачаде ахь тхо Элчан (саллаллахIу IалайхIи ва саллам) доьзал Ламазехь куьйгаш схьалацаран куц
Ламазехь хьажа веза меттиг Ламазехь дIахIоттаран куц Ламазехь рукуI даран куц Ламазехь сужуд даран куц
Ламазехь хьажа веза меттиг Ламазехь дIахIоттаран куц Ламазехь рукуI даран куц Ламазехь сужуд даран куц
Ламазехь охьахааран куц Мархийна де Мархийн бутт чекхбели Мархийн сахьан барам
Ламазехь охьахааран куц Мархийна де Мархийн бутт чекхбели Мархийн сахьан барам
Iелам нахан лер Iелам нахан лер 02 ШариIат лелоро Бусалба стеган хила беза нийса кхетам
Iелам нахан лер Iелам нахан лер 02 ШариIат лелоро Бусалба стеган хила беза нийса кхетам
Кхаъ баьккхина итт Асхьабийн цIерш Пайхамарийн цIерш Зул-ХьижжахI беттан итт де ГIурбан де 12/09/2016
Кхаъ баьккхина итт Асхьабийн цIерш Пайхамарийн цIерш Зул-ХьижжахI беттан итт де ГIурбан де 12/09/2016
Дика доттагIа лаха Суннатехь, кхоччуш ламаз эцаран куц Бусалба стеган духар Хьижабан бехкамаш
Дика доттагIа лаха Суннатехь, кхоччуш ламаз эцаран куц Бусалба стеган духар Хьижабан бехкамаш
Керла шо (новый год) 01 Мавлид йоьшучарга долу хаттарш Iелам нахана Iиттарш яр Да Нана
Керла шо (новый год) 01 Мавлид йоьшучарга долу хаттарш Iелам нахана Iиттарш яр Да Нана
Закат 01 Закат 02 Керла шо (новый год) 02 Закат 03
Закат 01 Закат 02 Керла шо (новый год) 02 Закат 03
Да-нана Шен ненан гIуллакхе хьажар Суннат марханаш 9 ду 23 февраль 1944
Да-нана Шен ненан гIуллакхе хьажар Суннат марханаш 9 ду 23 февраль 1944
Марха кхаба ца мега денош АллахIа рицкъ луш долу бахьанаш Доьххьара дина маьждиг Къудс
Марха кхаба ца мега денош АллахIа рицкъ луш долу бахьанаш Доьххьара дина маьждиг Къудс
Закат 04 Закат 05 Лом Элчанан хIусам нанойн цIерш
Закат 04 Закат 05 Лом Элчанан хIусам нанойн цIерш
Сан йиша ХадижахI IаишахI СавдахI
Сан йиша ХадижахI IаишахI СавдахI
ХьафсахI Зайнаб Зайнаб ХIинд (Умму СаламахI)
ХьафсахI Зайнаб Зайнаб ХIинд (Умму СаламахI)
ЖувайрияхI Умму ХьабибахI СафиййахI МаймунахI
ЖувайрияхI Умму ХьабибахI СафиййахI МаймунахI
8 Март 8 Март Сивак хьакхар Тема
8 Март 8 Март Сивак хьакхар Тема
Закат 06 Бусалба стаг Масал Закат 07
Закат 06 Бусалба стаг Масал Закат 07
Тахана марха лоцу 26/05/2017 АллахIан дине кхайкха Хьайна де хьесап Марх-къобалдо де
Тахана марха лоцу 26/05/2017 АллахIан дине кхайкха Хьайна де хьесап Марх-къобалдо де
Закат 08 Лайне каш чохь кхо хаттар дийр ду Хьо Лаббайк
Закат 08 Лайне каш чохь кхо хаттар дийр ду Хьо Лаббайк
Шайхига дина хаттар ГIурбан де 01/09/2017 АллахIа декъалдойла шу хIокху дезачу ГIурбан денца! Хьикмате дешнаш
Шайхига дина хаттар ГIурбан де 01/09/2017 АллахIа декъалдойла шу хIокху дезачу ГIурбан денца! Хьикмате дешнаш
Башхаллаш Нана Хьикмате дешнаш Хьикмате дешнаш
Башхаллаш Нана Хьикмате дешнаш Хьикмате дешнаш
Байт Фатава 01 Керла шо (новый год) 03 23 февраль 1944
Байт Фатава 01 Керла шо (новый год) 03 23 февраль 1944
Марха хир ду 17/05/2018 Марх-къобалдо де 15.06.2018 Масал Зуда дIахьулйалар
Марха хир ду 17/05/2018 Марх-къобалдо де 15.06.2018 Масал Зуда дIахьулйалар
Ненан дика Зуьл-ХьижжахI беттан 10 де ГIурбан де 21/08/2018 Багара метта масал
Ненан дика Зуьл-ХьижжахI беттан 10 де ГIурбан де 21/08/2018 Багара метта масал
96