Ахьмад

ХьехамашАндалусТатарийн дийцарКун сахьабиййанПерсойн мохк схьабаккхарШам мохк схьабаккхарЖаIаран тIемийн дийцар30 суннатДийцар а, масал а